Regresja hipnotyczna – poniżej cytuję definicję z WIKIPEDII:

Regresja hipnotyczna – jedna z metod terapeutycznych. Polega na wprowadzeniu człowieka w stan hipnozy i powolnym cofaniu się pamięcią do czasu, kiedy zaistniało traumatyczne wydarzenie. Regresja polega zatem na naprawianiu pamięciowego śladu.

Dzięki regresji możemy cofnąć się w czasie do przeszłości. Taka osoba ma szansę ponownie przypomnieć sobie, przeżyć i zintegrować ważne fakty ze swojej biografii, co owocuje pozbyciem się objawów i zaburzeń.

Cofając się pamięcią w czasie nie tylko możemy doświadczyć traumatycznych wydarzeń ale też i tych przyjemnych, miłych zdarzeń z przeszłości, które zostały wyparte z pamięci. Jeżeli wypieramy traumatyczne wspomnienia to także i te dobre, budujące i wspierające momenty z życia mogą być wyparte i niedostępne pamięci w normalnym stanie świadomości. Na przykład możemy dotrzeć pamięcią do chwil w których doświadczaliśmy troski i miłości matki, ojca lub innych opiekunów.

Dla podświadomości czas nie istnieje, wszystko dzieje się w wiecznym TERAZ. Pod wpływem traumy zostają odszczepione kawałki osobowości, zapomniane i zaniedbane. Cofając się w czasie możemy dotrzeć do tych części nas samych, uzdrowić je, przyjąć i zintegrować. W literaturze psychologicznej nazywane jest to pracą z ,,wewnętrznym dzieckiem”.