Werner J. Meinhold niemiecki psychoterapeuta i hipnoterapeuta, twórca Hipnointegracyjnej psychoterapii głębi zwanej metodą H.I.T.T.® (Hypno – Integrative Depth Psychological Therapy), największe znaczenie przypisywał prenatalnej fazie symbiotycznej. Twierdził, że to najważniejszy okres w życiu człowieka i ma kluczowy wpływ na dalszy jego rozwój.

Powstajemy i przychodzimy na ten świat w jednej komórce. Świadomość jest w głębokiej hipnozie i trwa do około 3 roku życia po urodzeniu. Mamy pamięć archaicznych części mózgu. Bardzo ważne dla tego okresu jest bezwarunkowa akceptacja dla powstającego biologicznego życia i świadomości, która coraz bardziej ,,osadza się” w tym świecie. Jeżeli zostanie to zachwiane, naruszone, wówczas cała reszta rozwoju będzie ponosić tego konsekwencje. Będziemy żyć w tzw. przeniesieniu. Przeniesienie oznacza  niespełnienie potrzeb pochodzących z wczesnych okresów rozwojowych i dzieciństwa, potrzeby te projektujemy na innych ludzi i ,,świat”. Staramy się je wypełnić w życiu, ale to niemożliwe. Buddyści mówią, że egzystujemy jak ,,głodne duchy” wciąż nienasyceni.

Teoria ta potwierdza się ciągle, we wszystkich terapiach psychologii głębi. Błędy i deficyty mają najbardziej brzemienne konsekwencje w stosunku do wszystkich następujących po sobie faz rozwoju człowieka. Podobnie jak w rachunkach – raz popełniony błąd ciągnie się do końca zadania. Wszystkie fazy rozwoju następujące po fazie symbiotycznej obarczone są niewłaściwymi treściami. Każdy deficyt wymaga wypełnienia, nawet gdy minęła już odpowiednia faza. W ten sposób kumulują się deficyty i przesunięcia, gdyż przez próbę uzupełnienia braków przeszłości, zaniedbywana jest teraźniejszość i potrzeby aktualnej fazy rozwoju. W ten sposób np. okres pierwszego dojrzewania zamiast realizacji treści specyficznych dla tej fazy, zostaje obciążony tęsknotą za wypełnieniem treściami z fazy symbiotycznej.

Błąd zauważany zostaje najczęściej przy ostatniej fazie. Przyczyna jednak nie tkwi w tej ostatniej fazie. Przykryte braki mogą prowadzić do prawdziwych chorób, lęków, depresji, poczucia niskiej wartości, uzależnień itp.

Właściwe przygotowanie konieczne przed regresją do fazy symbiotycznej

Faza symbiotyczna jest szczególnym momentem, doświadczamy głębokich wymiarów świadomości, która do tej pory dla większości nie była dostępna. Aby tam się dostać trzeba się dobrze do tego przygotować. Tak jak do świątyni wchodzimy umyci i czysto ubrani tak też tutaj, aby ,,prawdziwie” doświadczyć siebie w fazie symbiotycznej musimy wykonać wcześniej odpowiednią pracę wewnętrzną.

Metoda H.I.T.T. ® daje nam możliwość takiego przygotowania się. Poprzez analizę historii życia – od aktualnego roku życia, uwalniamy rok po roku cofając się w czasie zastygłe trudne emocje i inne obciążenia, dokonujemy koniecznych reparacji. Czujemy, że coraz bardziej mamy wpływ na swoje życie. Dotychczasowe mechanizmy obronne przestają być potrzebne. Po wielu sesjach jesteśmy już wytrenowani w osiąganiu głębokich stanów hipnotycznych. To jest dodatkowy bonus, który ze sobą zabieramy po terapii na całe życie. Tak ,,umyci” i odpowiednio przygotowani z pomocą hipnoterapeuty H.I.T.T. ®  udajemy się poprzez narodziny, potem w przestrzeń wewnątrzmaciczną a następnie w przestrzeń presymbiotyczną.

Doświadczenia z fazy symbiotycznej są indywidualne i różne. Temat jest bardzo obszerny. Celem oczywiście jest doświadczenie bezwarunkowej akceptacji. Ilość sesji w fazie symbiotycznej minimum 4 a jeżeli ciąża czy poród przebiegał z komplikacjami ilość sesji jest odpowiednio większa, ustala to hipnoterapeuta.

Jeżeli nam się to wszystko uda wychodzimy z takiego doświadczenia o wiele ,,bogatsi wewnętrznie”, świadomość się poszerza. Stajemy się spokojniejsi, bardziej stabilni, otwarci i uważni, bardziej świadomie przeżywamy życie. Tak wewnętrznie wzbogaceni i uporządkowani mamy szanse na to, żeby w końcu  zacząć żyć prawdziwie, żyć własnym życiem a w przeżytej do tej pory historii życia często odnajdujemy głęboki sens.

Zapraszam na pogłębioną unikatową terapię i do rozwoju

Jolanta Drobek

Źródło: Wielka Księga Hipnozy Werner J. Meinhold, Sen o świadomości. Mały podręcznik hipnozy – Werner J. Meinhold,  seminarium – Faza symbiotyczna – H.I.T.T. (2018r) – Klaudia Manzini – Egger (Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnoza IGTH). Artykuły: Fazy rozwoju i regresja prenatalna i Metoda hipnointegracyjnej psychoterapii głębi – Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie.