Lęki

Lęki to mieszanina emocji i myśli, jest zwykle rozproszona. Na poziomie subiektywno – poznawczym lęk wiąże się ze złym nastrojem, obawami o przyszłość, poczuciem niemożności dokładnego przewidzenia ewentualnych zagrożeń ani zapanowania nad nimi. Na poziomie fizjologicznym lęk charakteryzuje się stanem ciągłego pobudzenia, który może odzwierciedlać gotowość do stawienia czoła niebezpieczeństwu, o ile się pojawi. Natomiast na poziomie behawioralnym lęk przejawia się usiłowaniem unikania sytuacji, w których może pojawić się zagrożenie.

hipnoza Jolanta Drobek

Warto pamiętać, że średni poziom lęku może wpłynąć dodatnio na procesy motywacyjne i poznawcze, natomiast lęk nasilony lub przewlekły niewątpliwie szkodzi.

Zaburzenia lekowe mogą objawiać się jako specyficzne fobie, także społeczne, zespół uogólnionego lęku, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zespoły pourazowe.

Fobie

Fobia może być wytworem intensywnego stresu. Stres można tłumić tak długo czy do takiego stopnia, aż przybiera on inną formę – charakter irracjonalnego lęku. Możesz doświadczać wielu stresów w odniesieniu do określonych rzeczy, miejsca czy sytuacji.

Fobia może być wytworem trwających przez całe lata serii przeżyć, które wywołują nadmierny niepokój

Wiele lęków, dotyczących twojego spełnienia czy zachowania się w pewnych sytuacjach towarzyskich, może spowodować, że wytworzysz w sobie lęk, który urasta do rozmiarów fobii.

Lęk przed lękiem

,,Nie mamy się czego bać poza lękiem” – to zdanie jest czymś więcej niż popisem retorycznym. Jeżeli boisz się paniki i samego lęku, odczuwasz prawdziwą fobie. Twój lęk może być związany dosłownie ze wszystkim, ponieważ wierzysz, iż przekraczając pewien próg stresu, zareagujesz paniką na określony bodziec. Oczekując paniki, podwyższasz poziom stresu i rozpoczyna się cykl destrukcyjny. Aby się nie bać, unikasz tak wielu sytuacji, że twoje życie staje się bardzo ograniczone. Możesz obawiać się jazdy do centrum miasta, rozmowy z pewnymi ludźmi, pracy, podróży, rodzicielstwa. Nic nie jest wolne od twego lęku, który przenikając we wszystkie dziedziny życia, coraz bardziej ogranicza twoje działania.

Może zostać ci przekazana przez inna osobę

Mogłeś przyjąć strachu od kogoś kto był dla ciebie wzorem.

Może być rezultatem poważnego urazu z przeszłości 

Bolesne przeżycie emocjonalne z przeszłości może wytworzyć irracjonalny lęk przed taka samą sytuacją, przedmiotem, osobą czy miejscem, które pierwotnie go wywołały. Uraz może być zarówno świadomy, jak i nieświadomy – to znaczy, że możemy znać pierwotną przyczynę lęku albo z powodzeniem ją wyprzeć i nie istnieje żadne jej świadome wspomnienie.