Kiedy Umysł Spotyka Ciało

Choroby psychosomatyczne to termin, który coraz częściej słyszymy, ale nie zawsze w pełni rozumiemy. Co to takiego i jak wpływają na nasze życie? W tym artykule zgłębimy tę kwestię, omawiając, czym są choroby psychosomatyczne, jakie mogą mieć objawy oraz jak radzić sobie z nimi.

Jolanta Drobek Hipnoza

Czym są Choroby Psychosomatyczne?

Choroby psychosomatyczne to schorzenia fizyczne, których przyczyną lub częścią przyczyn są czynniki psychologiczne, takie jak: stres, lęki, emocje. Oznacza to, że nasze myśli, uczucia i doświadczenia mogą mieć wpływ na nasze ciało i zdrowie fizyczne. Przykłady chorób psychosomatycznych obejmują: migreny, wrzody żołądka, nadciśnienie, a nawet choroby autoimmunologiczne.

Objawy Chorób Psychosomatycznych

Objawy chorób psychosomatycznych mogą być różnorodne i zależą od konkretnej choroby oraz indywidualnych cech osoby dotkniętej problemem. Mogą obejmować bóle głowy, bóle brzucha, problemy z układem pokarmowym, bóle mięśniowe, trudności z oddychaniem, a nawet zmiany skórne. Niektóre objawy mogą być wyraźne i łatwo zauważalne, podczas gdy inne mogą być bardziej subtelne i trudne do zidentyfikowania.

Przyczyny Chorób Psychosomatycznych

Choroby psychosomatyczne mogą mieć swoje korzenie w różnych czynnikach, w tym w traumach z dzieciństwa, chronicznym stresem, niskiej samoocenie, problemach w relacjach czy w sytuacjach życiowych wymagających przystosowania się do zmian. Wpływają na nie zarówno czynniki psychologiczne, jak i biologiczne, co sprawia, że ​​są one niezwykle złożonym zjawiskiem.

Radzenie Sobie z Chorobami Psychosomatycznymi

Radzenie sobie z chorobami psychosomatycznymi wymaga podejścia holistycznego, czyli uwzględnienia zarówno aspektów psychicznych, jak i fizycznych. Istnieje wiele różnych metod i technik, które mogą pomóc w zarządzaniu objawami chorób psychosomatycznych, włączając w to terapię psychologiczną, techniki relaksacyjne, medytację, ćwiczenia fizyczne, a także wsparcie społeczne. Kluczowym elementem jest również praca nad radzeniem sobie ze stresem i emocjami oraz poszukiwanie równowagi między ciałem a umysłem.

Warto pamiętać, że nasze ciało i umysł są ze sobą ściśle powiązane, i że dbając o nasze zdrowie psychiczne, możemy wpłynąć również na nasze zdrowie fizyczne. Związek psychiki z ciałem w medycynie konwencjonalnej ogranicza się do listy chorób o naturze psychosomatycznej. Także w przypadku kiedy badania są bez zmian a pacjent ma objawy chorobowe sugerowana jest terapia.

Medycyna Germańska

Nowe spojrzenie na życie i zdrowie rzuca medycyna germańska. Pozwala zrozumieć kim naprawdę jesteśmy z punktu widzenia biologii. Umożliwia przejście na nowy poziom świadomości. Z tej perspektywy choroba ma swoje uzasadnienie – uzewnętrznia to czego nie jesteśmy świadomi, co jest ukryte głęboko w naszym wnętrzu. Ta nowa świadomość według medycyny germańskiej staje się naszym wewnętrznym uzdrowicielem.

Hipnoza w Chorobach Psychosomatycznych

Stan hipnotyczny stwarza szczególną możliwość pracy z chorobami psychosomatycznymi, ponieważ ,,zaprzęga” umysł nieświadomy do zdrowienia. Warunkiem sukcesu jest jednak gotowość do wyzdrowienia, co często nie jest takie oczywiste. Każda zmiana aby mogła się dokonać wymaga od człowieka gotowości do zmian i jego pełnego zaangażowania.