Związek psychiki z ciałem w medycynie konwencjonalnej ogranicza się do listy chorób o naturze psychosomatycznej. Także w przypadku kiedy badania są bez zmian a pacjent ma objawy chorobowe sugerowany jest mu psycholog.

Nowe spojrzenie na życie i zdrowie rzuca medycyna germańska. Pozwala zrozumieć kim naprawdę jesteśmy z punktu widzenia biologii. Umożliwia przejście na nowy poziom świadomości. Z tej perspektywy choroba ma swoje uzasadnienie – uzewnętrznia to czego nie jesteśmy świadomi, co jest ukryte głęboko w naszym wnętrzu. Ta nowa świadomość według w/w medycyny staje się naszym wewnętrznym uzdrowicielem.

Dopóki nasze ciało jest kontrolowane przez automatyczny mózg, wszystko co się dzieje w ciele zależy od jego wpływu. Niemal każda choroba jest biologiczną zależnością pomiędzy częścią mózgu kontrolującą chory organ a samym organem. Zależność ta prowadzi do aktywacji określonego programu powiązanego z określonym konfliktem. Zazwyczaj jest to związane z pewnym emocjonalnym urazem, biologicznym komórkowym pamięciom,historią rodziny itp. I tak na przykład – Rak piesi jest biologiczną zależnością pomiędzy obszarem mózgu kontrolującym chore komórki w piersi a komórkami rakowymi. Komórki te reagują na konkretny biologiczny konflikt powiązany z rakiem piesi. Ten sam proces dotyczy wszystkich chorób, każdego chorego organu, włącznie z mózgiem. Jeżeli choruje mózg możemy stwierdzić, że istnieje zależność pomiędzy mózgiem i jego chorymi komórkami oraz komórkami samego narządu. Zależność ta jest odpowiedzią na określony konflikt biologiczny.

Ciało, mózg, psyche

  • nasze ciało składa się z 70-80 miliardów komórek a każda z nich pracuje na rzecz całego organizmu.
  • mózg automatyczny – jego podstawową funkcją jest utrzymanie ciała przy życiu w każdej kolejnej chwili. Każda część ciała jest sterowana przez odpowiadającą jej część mózgu, włączając w to również mózg, który steruje sam sobą. Mózg jest niczym potężny komputer zaprogramowany wyłącznie na biologiczne przetrwanie.
  • umysł pełni funkcję przekaźnika informacji i danych do biologicznego mózgu.
  • psyche stanowi część umysłu, pozwala mózgowi czuć.

Doktor Gilbert Renaud od którego miałam przyjemność się uczyć powiedział: ,,Psyche zbiera informacje, umysł analizuje, mózg wydaje polecenia, ciało choruje.  Twój mózg tylko w twoim ciele może znaleźć rozwiązanie zapisując w nim nierozwiązany problem”.

Hipnoza daje szczególny rodzaj pracy z chorobami  – ,,zaprzęga” umysł nieświadomy do zdrowienia. Warunkiem sukcesu jest jednak gotowość do wyzdrowienia i pełne w to zaangażowanie. Podczas hipoterapii to pacjent w sobie dokonuje tych zmian a hipnoterapeuta pomaga mu to osiągnąć. Dlatego każda zmiana aby mogła się dokonać w człowieku konieczne jest jego pełne zaangażowanie.