Od czasu rozpowszechnienia elektroencefalografii i teorii fal bioelektrycznych mózgu możliwe jest śledzenie zmian aktywności mózgu w różnych momentach życia. Mózg zbudowany jest z miliardów komórek wytwarzających sygnały elektromagnetyczne przekazywane przez synapsy. Każdy neuron powiązany jest z milionami innych neuronów, a jego aktywność jest nieustannie współzależna z ich aktywnością. Pomiar tej aktywności daje obraz potencjału elektromagnetycznego w mikrowoltach oraz częstotliwości oznaczanej miarą ilości cykli na sekundę.

W różnych stanach świadomości zmienia się częstotliwość mózgu:

Faza gamma

O częstotliwości powyżej 40 Hz (zwykle 80-100 Hz) jest charakterystyczna dla działań i funkcji motorycznych, aktywność w ośrodku mózgowym zwiastująca wykonanie ruchu.

Faza beta

O częstotliwości 14 – 30 Hz i małej amplitudzie, która dotyczy stanu czuwania, świadomości skierowanej na zewnątrz, gotowości do działania, skupieniu na wykonywaniu zadań, zwykłej codziennej aktywności, percepcji zmysłowej i pracy umysłowej, intensywnego myślenia logiczno – analitycznego. Zakres odpowiadający za ten poziom świadomości zamyka się w częstotliwości do 19 Hz.

Zakres od 20 do 30 Hz odpowiada za powstawanie uczucia niepokoju i lęku. Odnosi się również do negatywnych stanów psychicznych – agresji, silnego stresu, współwystępuje w wielu chorobach psychosomatycznych (migrena, nadciśnienie tętnicze).

Faza alfa

O częstotliwości 8 – 13 Hz. Fale alfa opisane zostały przez Hansa Bergera w roku 1924. Jest to obszar graniczny między stanem czuwania i snu. Strefa fal alfa jest obszarem twórczym. W ramach tej aktywności mózgowej możliwy jest transfer materiału nieświadomego do świadomości i odwrotnie. W tym stanie możemy łatwiej komunikować się z intuicją.

Faza teta

O częstotliwości 4 -7  Hz występuje podczas snu spokojnego i głębokiego oraz kiedy towarzyszy nam uczucie wielkiej przyjemności i satysfakcji. W czasie snu głębokiego następuje regeneracja komórek nerwowych. Są falami najczęściej występującymi podczas głębokiej medytacji, transu, intensywnych marzeń i silnych emocji. Świadomość przy tej częstotliwości pozwala na kontrolowanie bólu fizycznego, a w skrajnych przypadkach nawet krwawienia.

Faza delta

O częstotliwości 0,5 – 4 Hz. Jogowie bez trudu osiągają ten stan. Wszystkie funkcje fizjologiczne ulegają w tej fazie zwolnieniu. Oddech jest płytki, rytm serca znacznie zwolniony. Jest to też faza typowa dla bardzo głębokiego snu, podczas bardzo głębokiej medytacji i stanu całkowitej mało poznanej nieświadomości.

Faza epsilon

O częstotliwości poniżej 0,5 Hz jest prawie nieznana i przypuszcza się, że dotyczy rytmu mózgu przed śmiercią fizyczną.

Gdy nasz organizm doznaje urazu lub wstrząsu, wycofuje się automatycznie (chroni w strefę aktywności głębokiej, aby zregenerować swój potencjał). Dzięki temu procesy przetrwania znajdują nowe zasoby. Często w sytuacji poważnego wypadku człowiek mdleje lub traci przytomność. Tym samym natychmiast włączany jest system oszczędzania energii, chroniący to, co pozostało jeszcze do życia.

Jolanta Drobek – Hipnoza Gdańsk