Epigenetyka to nauka zajmująca się badaniem ekspresji genów, które nie są związane ze zmianami w sekwencji nukleotydów w DNA. Ekspresja ta może być modyfikowana przez czynniki zewnętrzne i podlegać dziedziczeniu. Wyraz epigenetyka składa się z epi – poza czymś, w dodatku do, oraz słowa genetyka.

Badania w dziedzinie epigenetyki dowodzą, że dziedziczone są nie tylko konkretne cechy w postaci koloru oczu czy długości nosa, ale również ból, lęk, wspomnienia, uczucia i emocje.

Pani prof. Jadwiga Jośko – Ochojska w niezwykły sposób w ciągu pół godzinnego wykładu, przeznaczonego dla lekarzy i profesjonalistów opieki długoterminowej (na 21 Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej w Toruniu), przekazała wiele cennych informacji o ostatnich odkryciach nauki dotyczących dziedziczenia międzypokoleniowego traum.