Metoda Terapeutyczna H.I.T.T.® łączy psychologię głębi z hipnozą. Twórca metody psychoterapii w hipnozie Werner Meinhold (1.04.1944 – 17.10.2019) niemiecki psychoterapeuta i hipnoterapeuta, uwzględnił dorobek psychoanalizy dotyczący analitycznej wiedzy o fazach rozwoju człowieka i uzupełnił o fazy: narodzin, fazę wewnątrzmaciczną i presymbiotyczną (czytaj: Prenatalna faza symbiotyczna).

Objaw rozumiany jako informacja

Według Wernera Meinholda, podobnie jak u C.G. Junga, każda choroba jest indywidualnym bądź zbiorowym symbolem brakującego ogniwa w procesie rozwoju. Może wyrażać to czym nie żyjemy, jest substytutem wartości niezbędnej do rozwoju. Objaw powinien być traktowany jako informacja. Nie chodzi tu o usuwanie objawu, ale o odkrycie jego celu i sesnu oraz przepracowanie w taki sposób, aby objaw nie musiał już być potrzebny i wyrażany.

Objaw więc powinien nam posłużyć do gruntownego rozwoju.

Jak odbywa się terapia

Cała terapia odbywa się w hipnozie. Klient jest cofany w czasie od wieku w którym znajduje się obecnie, rok po roku do narodzin, poprzez fazę wewnątrzmaciczną i presymbiotyczną, w trakcie kolejnych sesji hipnotycznych. Według Wernera Meinholda te ostatnie fazy są kluczowe dla rozwoju człowieka. Wszelkie deficyty powstałe w tych fazach przede wszystkim bezwarunkowej miłości i akceptacji odciskają głębokie piętno i są zwykle przyczynami poważnych zaburzeń.

Częstotliwość sesji – Ilość sesji zależna jest od wieku pacjenta. Badamy i przepracowujemy całą historię życia włącznie z okresem prenatalnym. Zaczynamy od aktualnego wieku w którym jest osoba zgłaszająca się na terapię i schodzimy w dół. Dla przykładu osoba w wieku 30 lat – ilość sesji około 35. Dla zachowania odpowiedniej dynamiki terapii i jej skuteczności konieczna jest częstotliwość sesji 1 raz w tygodniu. Sesje odbywają się tego samego dnia i o tej samej godzinie co tydzień.

Osoba w terapii ma szansę ponownie przeżyć i zintegrować ważne fakty ze swojej biografii, co owocuje pozbyciem się objawów zaburzeń. Chodzi tu o rozpoznanie, odkrycie, przepracowanie i tam gdzie to konieczne wypełnienie deficytów i zmianę błędnych wdrukowań. Może się to wydarzyć na drodze integracyjnego i pojednawczego zrozumienia samego siebie i rozszerzenia własnej biografii o ważne warstwy podświadomości i nadświadomości. W ten sposób siły, które do tej pory dawały o sobie znać tylko przez ,,chorobę” wyrażającą to, czym nie żyjemy, mogą znaleźć ujście w zdrowym, harmonijnym rozwoju.

Fazy rozwoju według Wernera Meinholda

Klient w procesie terapii jeszcze raz wraca do historii swojego życia przechodząc przez wszystkie fazy rozwojowe. Wszelkie deficyty powstałe w fazach rozwoju mają szansę się wypełnić.

  • Zapłodnienie (także okres krótko przed i po)
  • Symbioza prenatalna (2 -12 tydzień ciąży)
  • Symbioza wewnątrzmaciczna (4 – 9 miesiąc ciąży)
  • Narodziny
  • Faza oralna (do około 7 miesiąca po narodzinach)
  • Pierwsze dojrzewanie (około 7 -28 miesiąc)
  • Faza analna (około 28 miesiąc – 4,5 lat)
  • Faza genitalno – edypalna (około 4,5 lat – 9 lat dziewczynki/12 chłopcy
  • Indywiduacja i Separacja (szczyt od 7 do 12/14 lat, wygasająco 21 lat)

Hipnoza integratywna (,,świadoma”)

Hipnoza jest mostem otwierającym drogę do podświadomości: zarówno do spirytualnych warstw nadświadomości, jak i podświadomych warstw psychicznych. To najbardziej bezpośrednia komunikacja człowieka wewnątrz siebie. Podczas sesji H.I.T.T.® klient pozostaje w dialogu sam ze sobą i ze słowami hipnoterapeuty. Nie jest tak jak w hipnozie sugestywnej i ,,somnambulicznej”, że zdarzają się momenty bez kontaktu z terapeutą a osoba pogrążona jest w transie tak głębokim, że nie pamięta tego co się działo.

W terapii H.I.T.T.® klient musi być zdolny do odsłaniania i analizy istotnych dla jego rozwoju doświadczeń z konkretnego badanego okresu życia, w skupieniu, bez cenzury racjonalizującego umysłu, w pełnym odciętym od świata kontakcie ze sobą i słowami hipnoterapeuty.

Żeby terapia mogła być skuteczna klient musi mieć w sobie gotowość do zmiany i otwartość na terapię.

Zapraszam na pogłębioną unikatową terapię i do rozwoju

Jolanta Drobek

Źródło: Wielka Księga Hipnozy Werner J. Meinhold, Sen o świadomości. Mały podręcznik hipnozy – Werner J. Meinhold,  seminarium – Faza symbiotyczna – H.I.T.T. (2018r) – Klaudia Manzini – Egger (Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnoza IGTH). Artykuły: Fazy rozwoju i regresja prenatalna i Metoda hipnointegracyjnej psychoterapii głębi – Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie.