Trening autogenny (gr. auto – sam i genesis – powstanie) służy do samorelaksacji opartej na koncentracji.

Jest to bardzo popularna na całym świecie technika relaksacji neuromięśniowej, polegająca na wywołaniu doznań podobnych do stanu hipnozy oraz medytacji. Dokonuje się tego poprzez autosugestię.

Twórca treningu autogennego

System ćwiczeń został opublikowany w 1932 roku przez niemieckiego psychiatrę i psychoterapeutę prof. Johannesa H. Schultza (ur. 20 czerwca 1884 r., zm. 19 września 1970). Prof. opracował trening autogenny korzystając z metod stosowanych w medytacji zen oraz jodze. Dzięki opracowaniu treningu autogennego stał się on znany na całym świecie. Technika ta jest stosowana przez wielu sportowców światowej klasy, astronautów NASA i inne osoby poszukujące najwyższej wydajności. Doskonale wpływa na psychikę i wzmacnia system odpornościowy.

Z naukowego punktu widzenia

Trening autogenny oddziałuje na wegetatywny układ nerwowy. WUN to część układu nerwowego, którego nerwy unerwiają narządy wewnętrzne. Dzieli się na układ sympatyczny (pobudzający) i parasympatyczny (hamujący). Wszystkie narządy wewnętrzne są unerwione przez te dwa układy – ich działanie jest względem siebie antagonistyczne. W sytuacjach stresowych działanie układu sympatycznego przeważa nad działaniem układu parasympatycznego. Część sympatyczna i parasympatyczna wzajemnie uzupełniają się w działaniu. Trening autogenny działa więc na poziomie mięśni, naczyń krwionośnych, oskrzeli, serca, jelit, wątroby, trzustki, synchronizuje półkule mózgowe.

Cel treningu autogennego

Celem treningu jest regulacja systemu sympatycznego i parasympatycznego, uzyskiwanie zdolności do wypoczywania, przywracanie zdolności koncentracji i zasypiania bez trudności.

Wskazania i przeciwwskazania

Trening autogenny jest więc szczególnie pomocny dla osób z trudnościami psychosomatycznymi, osób lękowych, w nerwicach, depresji, dolegliwościach hormonalnych, zaburzeniach neurologicznych, foniatrycznych, w nadpobudliwości itp.

Przeciwwskazaniem do treningu autogennego jest niedorozwój związany z uszkodzeniem mózgu.

Trening autogenny zalecany jest zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

Trening autogenny w praktyce

Składa się z sześciu elementów, które następują po sobie. Kontaktujemy się z ciałem powtarzając pewne sekwencje, które wywołują uczucie ciężaru, ciepła, regulacji pracy serca, regulacji swobodnego oddychania, uczucia ciepła w splocie słonecznym, uczucia chłodu na czole. Podczas wykonywania treningu autogennego należy przyjąć stan bierności, koncentracji na organizmie i sterowania organizmem.

Z punktu widzenia samorealizacji

Trening autogenny umożliwia SAMOPOZNANIE SIĘ Z NASTAWIENIEM NA BEZWARUNKOWĄ SAMOAKCEPTACJE. Sprzyja scentrowaniu się, trenujemy bycie tu i teraz, napływa spokój. Aby odkryć swoją rzeczywistość potrzebujemy centrum spokoju. Odczuwanie spokoju wewnętrznego daje nam łatwość bycia także z innymi.

Uczę treningu autogennego w ramach hipnoterapii, w wersji zalecanej przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie. 

Zapraszam na sesje hipnozy i zgłębiania wiedzy o sobie – Jolanta Drobek