Główne przyczyny niepowodzeń w nauce to niskie poczucie własnej wartości i brak motywacji. Inne powody tego zjawiska to:

 • złe nawyki uczenia się
 • słaba pamięć
 • brak nagrody
 • lekarstwa i medykamenty
 • lęk

Aby właściwie określić swoje problemy z nauką, musisz zbadać każdy z wymienionych czynników. Pomyśl, które z nich mogą negatywnie wpływać na twoje doświadczenia.

Złe nawyki uczenia się

Niewłaściwe przyzwyczajenia wynikają z warunków wewnętrznych i zewnętrznych.

Wewnętrzne polegają na tym, że możesz mieć niewielkie pojecie o tym, jak organizować swój czas, jak się koncentrować i wytrwać, albo też trudno ci swoją wiedzę wcielić w życie. To wywołuje zbędną utratę energii i negatywne emocje. Na przykład kiedy masz zdawać egzamin, napisać sprawozdanie, przygotować analizy do wykładu – podjąć jakiekolwiek działanie, które wymaga przygotowania i pewnej organizacji  – możesz zamienić to w nieprzyjemne przeżycie jako kara, jeśli odkładasz to na później. Jeśli natomiast zdecydujesz wykonać owo zadanie stopniowo przed wyznaczonym terminem, pójdzie ci znacznie łatwiej. Zarządzanie czasem polega na podziale pracy na etapy. Wzorzec uczenia można porównać do bryły lodu, której nie sposób połknąć w całości, natomiast rozbita na kawałki, przechodzi bez trudu.

Zewnętrzne przyczyny złych nawyków edukacyjnych to lokalizacja miejsca nauki i skojarzenia, które łączą się z tym miejscem. Psycholog pracujący ze studentami, którzy mieli negatywne przyzwyczajenia, odkrył, że kiedy zaczęli stosować 3 przedstawione tutaj zasady, osiągnęli znacznie lepsze wyniki w nauce.

 1. Wyznacz do nauki jedno miejsce i stale z niego korzystaj
 2. Wyeliminuj wszelkie zewnętrzne przyczyny rozproszenia uwagi
 3. Opuść wyznaczone miejsce, gdy już nie będziesz w stanie się skoncentrować

Hipnoza może pomóc w przypadku tych dwóch ostatnich czynników. Niektórych zewnętrznych przyczyn rozproszenia nigdy nie będzie można usunąć, na przykład skrzeczenia papugi współlokatora czy głośnej muzyki dobiegającej z holu. Możesz jednak nauczyć się stosowania hipnozy blokującej zewnętrzne odgłosy.

Oczywiście, jeżeli koncentrację uniemożliwia ci twoje dziecko, współmałżonek czy inna bliska osoba, musisz ustalić taki plan uczenia się, który uwzględnia zwyczaje tej osoby. Nie możesz jednak oczekiwać, że ludzie, którzy z tobą mieszkają, będą wychodzić i wracać, kiedy sobie tego zażyczysz. Musisz opracować plan działania, który nikogo nie pozbawia jego praw.

Ostatnia zasada, która mówi o opuszczeniu miejsca nauki, kiedy nie można już się skoncentrować – wymaga to wyznaczenia czasu rozpoczęcia i zakończenia nauki, który odpowiada twoim możliwościom koncentracji, a potem pracy w tych granicach. W hipnozie stosuję sugestie posthipnotyczną, że na przykład zaczynasz o 8.30 a kończysz o 12-tej. Bez ograniczeń czasowych mógłbyś zaprogramować się na całkowite wyczerpanie.

Z drugiej strony nie przestrzegaj sztywno limitu czasu, jeżeli nie możesz się już koncentrować. Jeśli nie potrafisz skupić uwagi na materiale, jest to sygnał do opuszczenia miejsca nauki. Ta praktyka pozwoli ci zachować pozytywne skojarzenia z tym miejscem. Będziesz widział je jako produktywny teren, na którym możesz się rozwijać.

Słaba pamięć

Każdy z nas dysponuje 3 rodzajami pamięci, które odpowiadają oddzielnym ,,przegródkom” w naszych mózgach, są to:

 1. Pamięć czuciowa
 2. Pamięć motoryczna
 3. Pamięć obejmująca słowa, idee i pojęcia

Dwa pierwsze rodzaje pamięci są bardziej trwałe niż ta która wiąże się ze słowami, ideami czy pojęciami. A to właśnie ona odgrywa największą rolę w nauce akademickiej. Jeśli chcesz sprawić, aby ta ,,przegródka” pamięci funkcjonowała jak najlepiej, możesz wykorzystać kilka prostych sposobów, które pomogą ci zarówno w zapamiętywaniu, jak i w przypominaniu sobie materiału, bez względu na jego specyficzną naturę. O tym przeczytasz w artykule na blogu Słaba pamięć….

Brak nagrody

Trudno robić coś chętnie, nie oczekując nagrody, chociaż najmniejszej. Przebiegasz kilka kilometrów dziennie, co sprawia, że wyglądasz i czujesz się lepiej. Masz dobry występ czy wygłaszasz interesujący wykład i słyszysz oklaski. Poświęcasz czas i energię udziałowi w programie rodzin zastępczych, a twój dzień rozjaśnia spontaniczny uśmiech jednego maleństwa.

W kategoriach nagrody nie ma różnicy pomiędzy uczeniem się a innymi działaniami. Kiedy człowiekowi wydaje się, że nauka na nic się nie przyda, zadanie staje się trudniejsze. Jeżeli możesz oczekiwać nagrody, twoja motywacja do zdobywania wiedzy zostanie wzmocniona. Dlatego jeżeli jeszcze nie oczekujesz żadnej określonej nagrody, powinieneś ustalić własną ,,zapłatę” za swój trud.

Tydzień intensywnej nauki możesz nagrodzić długą wizytą u przyjaciela lub wybraniem się do kina, teatru czy na koncert. Nagrody nie muszą być szczegółowo określone, bo myśl o nich oddziałuje na proces uczenia się. Możesz na przykład potrzebować trochę czasu, by dostrzec nagrodę, z której istnienia nie zdawałeś sobie sprawy – wzrost poczucia własnej wartości, zwiększenie twojej wartości na rynku pracy, umiejętność, którą można wykorzystać w innych dziedzinach czy dla dobra kogoś innego. Wiesz, które nagrody ci odpowiadają. Przyznawaj je sobie i nie oszukuj. Jeżeli nie przestudiowałeś oferty, która ma być omawiana na następnym spotkaniu zarządu, zrezygnuj z gry w tenisa, którą sobie wcześniej obiecałeś.

Lekarstwa

Długa jest lista lekarstw, które mogą obniżać możliwości uczenia się. Najlepszym sposobem jest zapytanie lekarza, który lek przepisał, farmaceuty. Takie informacje można też przeczytać na ulotce leków, takich jak pigułki antykoncepcyjne, estrogeny, czy środki przeciwbólowe.

Lęk

Lęk to niewidoczna, choć potężna moc, która w ekstremalnym natężeniu może przyczyniać się do zapominania materiału uznanego już za zapamiętany. Lęk, który przeszkadza w uczeniu się, to wystarczający powód by sięgnąć do hipnozy. Jeśli nauczysz się odprężać, doświadczać pewności siebie i za pomocą słowa czy wyrażenia – sygnału motywować siebie do osiągnięcia sukcesu, możesz opanować lękowe sytuacje.

 

Hipnoza w zwiększaniu efektywności uczenia się

Żeby osiągnąć najlepsze wyniki w nauce, musisz przede wszystkim pracować nad szacunkiem do samego siebie i motywacją. Bez wysokiego poczucia własnej wartości trudno być wysoce umotywowanym, a bez silnej motywacji proces uczenia się przebiega nieprawidłowo.

Upewnij się, że zbadałeś te uwarunkowania, zanim zabierzesz się do modyfikacji samego procesu uczenia się o którym piszę w tym artykule.

Wszelkie problemy związane z uczeniem się można zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować przez stosowanie hipnoterapii

Zapraszam na sesje hipnozy i zgłębiania wiedzy o sobie – Jolanta Drobek

Pisząc ten artykuł korzystałam z opracowania w książce Josie Hadley,Carol Staudacher ,,Hipnoza w psychoterapii”