Stwardnienie Rozsiane – SM (sclerosis multiplex)

Jest schorzeniem w przebiegu którego dochodzi do uszkodzeń struktur układu nerwowego.

Istotą choroby jest niszczenie przez autoimmunologiczny proces zapalny mieliny pokrywającej włókna nerwowe oraz samych aksonów, co prowadzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego – OUN.

Komórki układu odpornościowego (limfocyty T i B czy makrofagi) zaczynają atakować własne struktury układu nerwowego. Przyczyny tego zjawiska nie są do końca poznane.

SM rozwija się pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, zdecydowanie częściej u kobiet.

Klinicznie SM występuje pod postacią zaostrzeń – rzutów i remisji. Rzadko choroba rozwija się ze stałym narastaniem objawów. Jednak wszystkim postaciom choroby towarzyszy wieloogniskowe uszkodzenie OUN oraz nierównoczesne w czasie pojawianie się zmian.

Kiedy dochodzi do uszkodzenia osłonek mielinowych nerwów, utrudnia to przewodzeniu sygnałów w zajętych nerwach, co prowadzi do pogorszenia w zakresie czucia, ruchu, postrzegania i innych funkcji w zależności od nerwów, które są zajęte.

 Najczęstsze objawy:

Ból, zmęczenie, zaburzenia czucia, chodu, równowagi, wzroku,  osłabienie mięśniowe, skurcze mięśniowe i ich nadmierne napięcie, osłabienie libido, nietrzymanie moczu, zaparcia, nietrzymanie stolca,  zaburzenia pamięci, trudności w koncentracji , depresja i inne.

Leczenie:

W celu łagodzenia rzutów choroby stosuje się kortykosteroidy, które hamują odpowiedź układu odpornościowego, zmniejszają obrzęk i reakcję zapalną. Polepszają też przewodnictwo nerwowe. Interferon stosowany jest w pierwszym rzucie choroby.

 

Hipnoterapia w Stwardnieniu Rozsianym – SM

Program hipnoterapii w stwardnieniu rozsianym obejmuje 10 sesji hipnozy. Pacjent otrzymuje dodatkowo nagranie do samodzielnej codziennej pracy w domu.

Pracując w hipnozie możliwe jest wydłużenie okresów remisji i skrócenie okresów rzutów choroby.