Reumatoidalne zapalenie stawów – RZS (gościec przewlekle postępujący)

Jest przewlekłą chorobą zapalną atakującą stawy i różne narządy.

Istotą choroby jest proces zapalny rozpoczynający się wewnątrz stawu. Nieznany czynnik stymuluje błonę maziową wyścielającą staw do odpowiedzi zapalnej. Dochodzi do jej powiększania się i niszczenia przylegających struktur (chrząstki, kości, więzadeł, ścięgien).

Przejawami tego są początkowo ból i obrzęk, a następnie nieodwracalne zniszczenie i utrata ruchomości stawu. Uszkodzenie chrząstki i innych struktur stawu przez proces zapalny sprzyja powstawaniu wtórnych zmian zwyrodnieniowych. Nieleczona choroba prowadzi najczęściej do zniszczenia stawów i ciężkiej niesprawności.  Przyczyny RZS nie zostały w pełni poznane.

Układ odpornościowy
Układ odpornościowy błędnie rozpoznaje własne tkanki jako ,,wroga” i produkuje autoprzeciwciała mające na celu ich niszczenie.  Przyczyny RZS nie zostały poznane.
Choroba typowo atakuje te same miejsca po obu stronach ciała. Początkowo są to drobne stawy rąk i stóp, a w miarę postępu choroby wiele innych stawów. Nietypowym (ale możliwym) początkiem choroby jest zapalenie jednego dużego stawu (np. kolanowego lub barkowego) albo wędrowanie choroby po wielu stawach. Objawy zapalenia stawów to: ból i sztywność, obrzęk, ograniczenie ruchomości, tkliwość stawu na ucisk, deformacja stawów.
Leczenie
Polega na łagodzeniu objawów i hamowaniu niszczenia stawów.
Powinno się je zastosować możliwie najwcześniej po ustaleniu rozpoznania, aby zapobiec powstaniu nieodwracalnych zmian w stawach. Leki te nie zapewniają jednak pełnego wyleczenia. Lekiem pierwszego wyboru przy RZS jest Metotrexat.

Hipnoterapia w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów

Program hipnoterapii w reumatoidalnym zapaleniu stawów obejmuje 10 sesji hipnozy. Pacjent otrzymuje dodatkowo nagranie do samodzielnej codziennej pracy w domu